Er is 30 juni en 01 juli 2017 geen hoefsmid aanwezig

Wanneer de voorlopige en definitieve startlijsten klaar zijn komen ze hier te staan.

Als de definitieve startlijst klaar is zijn er geen wijzigingen meer mogelijk.

Ook komen na het concours hier de uitslagen te staan.

Denkt iedereen om zijn/haar startgeld over te maken. NL58RABO0303552557 tnv Laarwoud Concours Zuidlaren.

Er is 1 springring

vrijdag avond 30 juni 2017 oefenparcours springen

Zaterdag 01 juli 2017

BB eenvoudig parcours
B klassiek rijstijl
L 2- fasen parcours zonder barrage
M-Z-ZZ 2- fasen parcours zonder barrage.

Voorlopige Startlijsten
Wijzigingen alleen per e-mail mogelijk t/m dinsdag 27-06-2017 17:00 uur!
Graag ontvangen wij het startgeld nog vóór 24-06-2017
Indien wij uw betaling per bank hebben ontvangen hoeft u zich
op de wedstrijddag zelf NIET te melden op het secretariaat

Definitieve startlijst paarden:

Definitieve startlijst pony’s:

Uitslagen paarden:

Uitslagen Pony’s: